Sınai Mülkiyet Kanunu, Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi, SMK 133

**MADDE 133-** (1) Zorunlu lisans, inhisari değildir ancak kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisanslar inhisari olabilir. Zorunlu lisans süre, bedel ve kullanım alanı göz önüne alınarak belirli şartlar altında verilir. Mahkeme bedeli belirlerken patentin ekonomik değerini göz önüne alır. 129 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca verilecek zorunlu lisanslarda bedel belirlenirken, ticari olmayan ve insani amaçlar göz önüne alınarak bu tür kullanımın ithalatçı ülke açısından ekonomik değeri dikkate alınır.

(2) Zorunlu lisans verilmesi hâlinde, lisans alanın alt lisans verme ve patent konusunu ithal etme hakkı yoktur. Ancak kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisansta lisans alan, kamu yararı gereği açıkça ithale yetkili kılınmışsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla sınırlı olarak ve geçici bir süre için verilir.

(3) ****Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında doğan güven ilişkisi, patent sahibi tarafından ihlal edilirse lisans alan, ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki etkisine göre, patent sahibinin isteyebileceği lisans bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir.

**Kanun Gerekçesi:**

Madde ile, zorunlu lisansın hukuki niteliği
belirlenmiştir. Zorunlu lisans, kural olarak, inhisari değildir.
Bununla beraber, bazı şartların varlığı halinde, kamu yararı
düşüncesiyle inhisari olarak verilebilir.
Maddenin ikinci fıkrasında, lisans alanın kural olarak alt lisans
verme ve patent konusunu ithal etme hakkı olmadığı, ancak kamu
yaran düşüncesiyle ithale yetkili kılınabileceği belirtilmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, zorunlu lisans sebebiyle patent sahibi
ile lisans alan arasında doğan güven ilişkisinin patent sahibi
tarafından ihlal edilmesi halinde, lisans alana lisans bedelinden
indirim yapılmasını talep edebilme hakkı verilmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top