İş Kanunu

İş Kanunu Madde 1 – Amaç ve kapsam

Kanun Maddesi Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma […]