İş Kanunu

İş Kanunu Madde 10 – Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

Kanun Maddesi Madde 10 – Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere […]