İş Kanunu

İş Kanunu Madde 104 – İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık(*)

Kanun Maddesi Madde 104 – Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak […]