İş Kanunu

İş Kanunu Madde 106 – İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

Kanun Maddesi Madde 106 – Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren işverene bir milyar lira para […]