İş Kanunu

İş Kanunu Madde 11 – Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

Kanun Maddesi Madde 11 – İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde […]