İş Kanunu

İş Kanunu Madde 110 – Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları

Kanun Maddesi Madde 110 – Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel […]