İş Kanunu

İş Kanunu Madde 113 – Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi

Kanun Maddesi Madde 113 – Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentlerinde sayılan işyerlerinde çalışan işçiler […]