İş Kanunu

İş Kanunu Madde 114 – Üçlü Danışma Kurulu

Kanun Maddesi Madde 114 – Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; […]