İş Kanunu

İş Kanunu Madde 115 – Kantin açılması

Kanun Maddesi Madde 115 – İşyerlerinde, yüzelli ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, işçilerin ve ailelerinin gerekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla […]