İş Kanunu

İş Kanunu Madde 119 – Yönetmelikler

Kanun Maddesi Madde 119 – Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde çıkartılır. Kanun Gerekçesi