İş Kanunu

İş Kanunu Madde 12 – Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları

Kanun Maddesi Madde 12 – Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş […]