İş Kanunu

İş Kanunu Madde 120 – Yürürlükten kaldırılan hükümler

Kanun Maddesi Madde 120 – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. […]