İş Kanunu

İş Kanunu Madde 121 – Yürürlük

Kanun Maddesi Madde 121 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Kanun Gerekçesi Yürürlük maddesidir.