İş Kanunu

İş Kanunu Madde 122 – Yürütme

Kanun Maddesi Madde 122 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Kanun Gerekçesi Yürütme maddesidir.