İş Kanunu

İş Kanunu Madde 13 – Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

Kanun Maddesi Madde 13 – İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde […]