İş Kanunu

İş Kanunu Madde 15 – Deneme süreli iş sözleşmesi

Kanun Maddesi Madde 15 – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak […]