İş Kanunu

İş Kanunu Madde 18 – Feshin geçerli sebebe dayandırılması

Kanun Maddesi Madde 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz […]