İş Kanunu

İş Kanunu Madde 19 – Sözleşmenin feshinde usul

Kanun Maddesi Madde 19 – İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek […]