İş Kanunu

İş Kanunu Madde 2 – Tanımlar

Kanun Maddesi Madde 2 – Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut […]