İş Kanunu

İş Kanunu Madde 21 – Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

Kanun Maddesi Madde 21 – İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit […]