İş Kanunu

İş Kanunu Madde 22 – Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

Kanun Maddesi Madde 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da […]