İş Kanunu

İş Kanunu Madde 23 – Yeni işverenin sorumluluğu

Kanun Maddesi Madde 23 – Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, […]