İş Kanunu

İş Kanunu Madde 24 – İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Kanun Maddesi Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya […]