İş Kanunu

İş Kanunu Madde 25 – İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Kanun Maddesi Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya […]