İş Kanunu

İş Kanunu Madde 28 – Çalışma belgesi

Kanun Maddesi Madde 28 – İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. […]