İş Kanunu

İş Kanunu Madde 29 – Toplu işçi çıkarma

Kanun Maddesi Madde 29 – İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak […]