İş Kanunu

İş Kanunu Madde 3 – İşyerini bildirme

Kanun Maddesi Madde 3 – Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma […]