İş Kanunu

İş Kanunu Madde 30 – Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (*)(**)(***)

Kanun Maddesi Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde […]