İş Kanunu

İş Kanunu Madde 32 – Ücret ve ücretin ödenmesi

Kanun Maddesi Madde 32 – Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve […]