İş Kanunu

İş Kanunu Madde 34 – Ücretin gününde ödenmemesi

Kanun Maddesi Madde 34 – Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme […]