İş Kanunu

İş Kanunu Madde 37 – Ücret hesap pusulası

Kanun Maddesi Madde 37 – İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini […]