İş Kanunu

İş Kanunu Madde 38 – Ücret kesme cezası

Kanun Maddesi Madde 38 – İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. […]