İş Kanunu

İş Kanunu Madde 39 – Asgari ücret

Kanun Maddesi Madde 39 – İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik […]