İş Kanunu

İş Kanunu Madde 4 – İstisnalar

Kanun Maddesi Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz; a) Deniz ve hava taşıma işlerinde, […]