İş Kanunu

İş Kanunu Madde 40 – Yarım ücret

Kanun Maddesi Madde 40 – 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan […]