İş Kanunu

İş Kanunu Madde 41 – Fazla çalışma ücreti

Kanun Maddesi Madde 41 – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla […]