İş Kanunu

İş Kanunu Madde 43 – Olağanüstü hallerde fazla çalışma

Kanun Maddesi Madde 43 – Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum […]