İş Kanunu

İş Kanunu Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

Kanun Maddesi Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri […]