İş Kanunu

İş Kanunu Madde 45 – Saklı haklar

Kanun Maddesi Madde 45 – Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan […]