İş Kanunu

İş Kanunu Madde 46 – Hafta tatili ücreti

Kanun Maddesi Madde 46 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş […]