İş Kanunu

İş Kanunu Madde 47 – Genel tatil ücreti

Kanun Maddesi Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak […]