İş Kanunu

İş Kanunu Madde 48 – Geçici iş görmezlik

Kanun Maddesi Madde 48 – İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, […]