İş Kanunu

İş Kanunu Madde 49 – Ücret şekillerine göre tatil ücreti

Kanun Maddesi Madde 49 – İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Parça başına, akort, götürü […]