İş Kanunu

İş Kanunu Madde 51 – Yüzdelerin ödenmesi

Kanun Maddesi Madde 51 – Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi […]