İş Kanunu

İş Kanunu Madde 52 – Yüzdelerin belgelenmesi

Kanun Maddesi Madde 52 – Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi […]