İş Kanunu

İş Kanunu Madde 53 – Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Kanun Maddesi Madde 53 – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl […]