İş Kanunu

İş Kanunu Madde 54 – Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

Kanun Maddesi Madde 54 – Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli […]