İş Kanunu

İş Kanunu Madde 55 – Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

Kanun Maddesi Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya […]