İş Kanunu

İş Kanunu Madde 56 – Yıllık ücretli iznin uygulanması

Kanun Maddesi Madde 56 – Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren […]